Mowa dziecka upośledzonego w stopniu lekkim

mgr Krystyna Cywińska

.?Mowa dziecka upośledzonego w stopniu lekkim? ? program terapii logopedycznej w zakresie obniżonej sprawności językowej w dziedzinie budowania wypowiedzi.

 

 

Program jest przeznaczony dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim z obniżoną sprawnością językową w dziedzinie budowania wypowiedzi. Ma charakter terapeutyczny, wykorzystywany jest do indywidualnej terapii logopedycznej po postawieniu diagnozy indywidualnej, po przeprowadzonym badaniu logopedycznym, analizie ankiety wywiadu z rodzicem, ankiety wywiadu z nauczycielką, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Program składa się z dwóch rozdziałów:
I. Pokazuje ogólne zasady prawidłowego kształtowania się mowy w rozwoju dziecka zdrowego. Dotyczy także problematyki upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, pokazuje kształtowanie się i rozwój mowy dzieci upośledzonych w stopniu lekkim
II. To proponowana terapia w zakresie obniżonej sprawności językowej w dziedzinie budowania wypowiedzi
Realizacja programu ma na celu pełny i harmonijny rozwój dzieci z deficytami rozwojowymi.

CELEM programu jest:
-usprawnianie rozumienia mowy, szczególnie kodowania wzorów słuchowych oraz analizy semantycznej czyli umiejętności kojarzenia słowa z obrazkiem i zdania z określoną sytuacją,
-doskonalenie mowy ekspresywnej ? kształtowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych wypowiedzi, linii strukturalnej wyrazu i zdania, struktury gramatycznej wypowiedzi, umiejętności i wiązania wypowiedzi z intencją komunikacyjną i kontekstem sytuacyjnym.

NARZĘDZIA: wykorzystano własne narzędzia badawcze ? kwestionariusz wywiadu z matką, kwestionariusz wywiadu z nauczycielką, kwestionariusz badania mowy.

EFEKTY:
Program przynosi pozytywne efekty obserwowane w rozwoju dziecka dzięki przestrzeganiu i stosowaniu zasady: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania czyli powtarzania zdobytych wiadomości tak długo, aż doprowadzi się do nawyku oraz aktywnego udziału dziecka w terapii.
Wykorzystanie Programu terapii logopedycznej pozwala na osiąganie celów operacyjnych ? dziewczynka nabywa sprawność językową w dziedzinie budowania wypowiedzi.
Postępy w terapii dokumentowane są w karcie pracy logopedycznej, w karcie obserwacji dziecka, w ankiecie wywiadu z rodzicem, w ankiecie wywiadu z nauczycielką.

Nasza strona używa plików cookies. Obsługę plików cookies możecie Państwo wyłączyć w konfiguracji używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć tutaj.

Rozumiem i akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information